เทศบาลตำบลหลวงใต้
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนการพัฒนาตามยุทธศาตร์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
blog
video
Q&A/รับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Username
Password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย : kanung22
เข้าชม : 73
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        

ประกาศจังหวัดลำปาง 
เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง จึงกำหนดพื้นที่สถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกำหนดผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่ ดังนี้ 

1. พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ ทุกตำบลในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง (ยกเว้น ตำบลต้นธงชัย)ทุกตำบลในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่ทะ อำเภองาว อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองปาน อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 

2. พื้นที่เฝ้าระวังสูง ได้แก่ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

3. พื้นที่ควบคุม ไม่มี 

4. พื้นที่ควบคุมสูงสุด ไม่มี 

เนื่องจากท้องที่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นท้องที่ที่พบผู้ติดเชื้อและมีบุคคลเข้ามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ขอให้ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยกันสอดส่องเฝ้าะวังอย่างใกล้ชิดและรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบด้วย หากพื้นที่ใดมีบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม และอำเภอพื้นที่คาดว่าจะไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้รายงานจังหวัดโดยด่วน เพื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะได้พิจารณาดำเนินการให้ทันท่วงที่ต่อไป 

ทั้งนี้ ให้นายอำเภอท้องที่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่ ภายใต้มาตรการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบคมท.) จังหวัดลำปาง และหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้กำหนดไว้แล้วรวมถึงมาตรการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จังหวัด และหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางจะได้กำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง

อนึ่ง เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ให้สามารถยุติลงได้โดยเร็ว ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่ มีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอมาตรการและเร่งรัดการปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว ชัดเจน เป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับการร้องขอหรือประสานงานตามแนวทางและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวันม่อนทรายนอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 25/ก.พ./2564
      ประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 25/ก.พ./2564
      ประชาสัมพันธ์ ข้อห้ามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 23/ก.พ./2564
      ประชาสัมพันธ์ ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น 19/ก.พ./2564
      ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน กกต. เกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 18/ก.พ./2564