เทศบาลตำบลหลวงใต้
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนการพัฒนาตามยุทธศาตร์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
blog
video
Q&A/รับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Username
Password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ด่วนที่สุด คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
โดย : kanung22
เข้าชม : 68
อาทิตย์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
A- A A+
        

คำสั่งจังหวัดลำปางที่ 1/2564
เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 และข้อ 2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ได้มีมติดังนี้

1.ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 5 รายการออกไปอีกเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2564

2.ตลาดคนเดิน ตลาดนัด ตลาดนัดชุมชนให้ดำเนินการได้เว้นแต่ตลาดดังกล่าวมีผู้ค้ามาจากพื้นที่หลายแห่งซึ่งไม่สามารถควบคุมถิ่นที่อยู่ได้โดยต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติ

3.การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  สถานศึกษา โรงเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถาบันกวดวิชาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปางให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติ หากไม่สามารถควบคุมได้ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวและรายงานให้จังหวัดทราบทันที 

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานรับเลี้ยงเด็กสถานสงเคราะห์เด็กในพื้นที่จังหวัดลำปางรวมทั้งสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติแล้วแต่กรณี

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 

สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวันม่อนทรายนอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 25/ก.พ./2564
      ประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 25/ก.พ./2564
      ประชาสัมพันธ์ ข้อห้ามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 23/ก.พ./2564
      ประชาสัมพันธ์ ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น 19/ก.พ./2564
      ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน กกต. เกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 18/ก.พ./2564