เทศบาลตำบลหลวงใต้
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนการพัฒนาตามยุทธศาตร์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
blog
video
Q&A/รับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Username
Password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศจังหวัดลำปางขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยง COVID-19 ถึง 31 มกราคม 2564
โดย : kanung22
เข้าชม : 40
ศุกร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
A- A A+
        

จังหวัดลำปางมีหนังสือด่วนที่สุด
เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 

เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 และข้อ 2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้มีมติดังนี้ 

1.ขยายระยะเวลาปิด สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลาหรือสนามการแข่งขันอื่นที่มีลักษณะเดียวกันออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติ 

2.ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (ครั้งที่ 3) จำนวน 4 รายการออกไปอีกเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 จนถึง 31 มกราคม 2564 ดังนี้ 
1) สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสบิลเลียด สนุกเกอร์ หรือสถานที่ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน 
2) สถานบันเทิงและร้านคาราโอเกะ 
3) ร้านเกมส์และร้านอินเทอร์เน็ต 
4) โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้
โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติ 

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวันม่อนทรายนอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 25/ก.พ./2564
      ประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 25/ก.พ./2564
      ประชาสัมพันธ์ ข้อห้ามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 23/ก.พ./2564
      ประชาสัมพันธ์ ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น 19/ก.พ./2564
      ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน กกต. เกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 18/ก.พ./2564