เทศบาลตำบลหลวงใต้
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนการพัฒนาตามยุทธศาตร์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
blog
video
Q&A/รับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Username
Password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ วิธีปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดลําปาง จาก ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จังหวัดลำปาง
โดย : kanung22
เข้าชม : 30
จันทร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
A- A A+
        

จังหวัดลำปาง กำหนดวิธีปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดลําปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันจํานวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันในภาพรวม ของประเทศลดลง หรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพื้นที่จังหวัดลําปางไม่พบผู้ติดเชื้อ มากกว่า ๒๘ วัน ประกอบกับข้อ ๕ แห่งข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กําหนดให้มีการผ่อนคลาย การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดได้ จังหวัดลําปางจึงได้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกําหนดในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสําหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจําอยู่ในเขตจังหวัดลําปาง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด ดังนี้

๑. กรณีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นายอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจําเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด จะต้องจัดทําบันทึกลําดับเหตุการณ์ (Time Line) โดยละเอียด และเมื่อเดินทางกลับเข้ามายังจังหวัดลําปาง ให้สังเกตอาการ และดําเนินการควบคุมตนเอง (Self Monitoring) เป็นระยะ ๑๔ วัน หากพบว่ามีไข้ให้ไปพบแพทย์ และรายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วน พร้อมส่งบันทึกลําดับ เหตุการณ์ (Time Line) เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนโรคต่อไป

๒. กรณีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ที่ประจําอยู่ในเขตจังหวัดลําปาง มีความจําเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด จะต้องจัดทําบันทึก ลําดับเหตุการณ์ (Time Line) โดยละเอียด และเมื่อเดินทางกลับเข้ามายังจังหวัดลําปาง ให้สังเกตอาการ และ ดําเนินการควบคุมตนเอง (Self Monitoring) เป็นระยะ ๑๔ วัน หากพบว่ามีไข้ให้ไปพบแพทย์ และรายงานให้ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารต้นสังกัดทราบโดยด่วน พร้อมบันทึกลําดับเหตุการณ์ (Time Line) เพื่อการสอบสวนโรคโดยด่วน

แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จังหวัดลำปาง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลตำบลหลวงใต้ ประกาศรับสมัคร ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 ตำแหน่ง รับใบสมัครสอบ 22-26 มิ.ย.63 ยื่นใบสมัครสอบ 29 มิ.ย.-9 ก.ค. 63 23/มิ.ย./2563
      ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) 13/มิ.ย./2563
      ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลวงใต้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 11 มิ.ย. 63 วันและเวลาราชการ 2/มิ.ย./2563
      ประชาสัมพันธ์ จังหวัดลำปาง ผ่อนคลายให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ 1/มิ.ย./2563
      ประชาสัมพันธ์ วิธีปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดลําปาง จาก ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จังหวัดลำปาง 1/มิ.ย./2563