เทศบาลตำบลหลวงใต้
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนการพัฒนาตามยุทธศาตร์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
blog
video
Q&A/รับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Username
Password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 2 คน

[kanung22]

[Kikwilaivan]

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ด่วน! จังหวัดลำปางออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
โดย : kanung22
เข้าชม : 43
พุธ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        

ด่วน! จังหวัดลำปางออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจคัดกรองบุคคลภายนอกที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

จังหวัดลำปาง กำหนดมาตรการเฝ้าระวังสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร-ระยอง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง เห็นควรกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคในพื้นที่จังหวัดลำปาง อาศัยอำนาจตามความในมาตรการ 22 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 52/1 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1.ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ หากเดินทางไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดระยอง จะต้องจัดทำบันทึกลำดับเหตุการณ์ (Time Line) โดยละเอียด และเมื่อกลับเข้ามายังจังหวัดลำปางให้สังเกตอาการและดำเนินการควบคุมตนเอง (Self Monitoring) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากพบว่ามีไข้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือไปพบแพทย์โดยทันที สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบด้วย

2.ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ อำเภอทุกอำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัด เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจคัดกรองบุคคลภายนอกที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง ที่เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน/อำเภอ/จังหวัด ให้ อสม./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ออกตรวจเยี่ยม/ให้ข้อแนะนำ ขอให้พึงงดออกเคหสถาน โดยกักกันตนเองไว้สังเกตอาการ (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน ในกรณีมีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานจะต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3.ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือปฏิบัติในการลงทะเบียน/ลงลายมือชื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ด้วยระบบลงทะเบียนของ ศบค. (ระบบไทยชนะ) รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ และเว้นระยะห่างทางสังคม

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการสั่งเปลี่ยนแปลง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14/ส.ค./2563
      รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 5-13 สิงหาคม 2563 5/ส.ค./2563
      ด่วน! จังหวัดลำปางออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15/ก.ค./2563
      ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 14/ก.ค./2563
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 10/ก.ค./2563