เทศบาลตำบลหลวงใต้
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนการพัฒนาตามยุทธศาตร์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
blog
video
Q&A/รับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Username
Password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จังหวัดลำปาง ออกมาตรการเข้มข้นป้องกันโควิด-19 ทุกพื้นที่
โดย : kanung22
เข้าชม : 43
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
A- A A+
        

จังหวัดลำปาง ออกมาตรการเข้มข้นป้องกันโควิด-19 ทุกพื้นที่
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้กำหนดมาตรการเบื้องต้นในการเฝ้าระวังทุกพื้นที่จังหวัดลำปาง ประกอบกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 พิจารณากรณีพบชาวไทยที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 10 ราย โดยได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดในห้วงวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางจังหวัดลำปางจึงออกมาตรการดังนี้
1.เฝ้าตรวจ / เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตอนในโดยให้ความสำคัญเร่งด่วนและความเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดชายแดน ด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ
2 . ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ทุกระดับตรวจกำกับดูแลกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ เช่นห้างสรรพสิน ค้าโรงเรียน ร้านอาหาร สถานประกอบ การสถานบันเทิง สนามกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว ให้มีความเข้มงวดในมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 มากขึ้น
3. ให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ
4. ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรของรัฐที่ประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันหยุดราชการหรือไปในพื้นที่เสี่ยง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองและรักษาวินัยในการป้องกันโรค หลีกเลี่ยงการพบปะสัมผัสกับบุคคลหรือเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก / แออัด และที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น
5. ให้ส่วนราชการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอาทิการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างทางสังคมรวมทั้งใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะหากแรงงานต่างด้าวประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันหยุดราชการหรือไปในพื้นที่เสี่ยงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองและรักษาวินัยในการป้องกันโรคหลีกเลี่ยงการพบปะสัมผัสกับบุคคลหรือเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก / แออัดและที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น
6. ให้ส่วนราชการ / หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดงานประเพณีหรืองานประจำปี กำกับดูแลผู้จัดกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ โดยการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือนี้
7. ให้อำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้กลไกการบริหารราชการในพื้นที่แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยกันสอดส่องดูแลติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน / ชุมชน และบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อซักถามและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 หากสงสัยหรือพบอาการป่วยให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเข้ารับการรักษาและประเมินอาการว่าเข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ หากเข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดกำหนด รวมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ทั้งผู้ให้บริการผู้ใช้บริการผู้จัดกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดคือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นและใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นเท่านั้นขอให้ระมัดระวังมิให้เกิดความตระหนกจากการดำเนินการ
8. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและหน่วยงานในสังกัด รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยหรือแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางและสถานีรถไฟนครลำปาง
แหล่งข้อมูล

ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศจังหวัดลำปางขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยง COVID-19 ถึง 31 มกราคม 2564 15/ม.ค./2564
      ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) 3/ม.ค./2564
      ด่วนที่สุด คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3/ม.ค./2564
      ประกาศจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 3/ม.ค./2564
      ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 31/ธ.ค./2563