เทศบาลตำบลหลวงใต้ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59 Tue, 26 May 2020 13:31:51 การมอบ "นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย" อำเภองาวสัญจรและการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่5/2563 ประจำวันที่ 18/5/2563 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3892 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1589860618.jpg

การมอบ นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อำเภองาวสัญจรและการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่5/2563 ประจำวันที่ 18/5/2563

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง เวลา 13.00 น.

1589860618
พนักงานลงพื้นที่ซ่อมแซ่มถนนหมู่ 5 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3886 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1587452361.jpg

พนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนบ้านทุ่งสุ่มม.5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

1587452361
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2563 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3865 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1586506036.jpg

สภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนเรื่องงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหลวงใต้

1586506036
สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพ จำนวน 272 ถุง มอบให้แก่ชาวบ้านดง หมู่ 7 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3861 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1586405774.jpg

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นำถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย จำนวน 272 ถุง มอบให้แก่ชาวบ้านดง หมู่ 7 อำเภองาว

1586405774
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบถุงยังชีพ “น้ำใจ กฟผ.” http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3860 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1586405020.jpg

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบถุงยังชีพ “น้ำใจ กฟผ.” ณ บริเวณด่านตรวจชั่วคราวบริเวณทางเข้าหมู่บ้านดง หมู่ 7 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง

1586405020
งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลหลวงใต้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าขยะ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3840 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1584586053.jpg

งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลหลวงใต้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าขยะ หมู่ 7 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

1584586053
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลวงใต้ ลงดับพื้นที่ดับไฟหมู่ 7 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3839 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1584585267.jpg

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลวงใต้ ลงดับพื้นที่ดับไฟหมู่ 7 เพื่อป้องกันไฟลุกลาม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม เมื่อ เวลาประมาณ 20.00 น. 

1584585267
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง) http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3837 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1584429349.jpg

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง) วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหลวงใต้

1584429349
ซ่อมไฟฟ้า หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3835 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1583816586.jpg

พนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้า หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6

1583816586
งานประเพณีสรงน้ำประธาตุวัดม่อนทรายนอน http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3834 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1583649297.jpg

เทศบาลตำบลหลวงใต้ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนทรายนอน วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563

1583649297