เทศบาลตำบลหลวงใต้ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59 Fri, 15 Jan 2021 18:53:40 อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหลวงใต้ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3941 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1609993031.jpg

อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหลวงใต้ วันที่ 7 มกราคม 2564

1609993031
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3934 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1609225562.jpg

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมด้วยเทศบาล อปพร.ตำบลหลวงใต้ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ในวันที่่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.

1609225562
เจ้าพนักงานชุมชนพร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3932 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1608619439.jpg

เจ้าพนักงานชุมชนพร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ ตำบลหลวงใต้ 

1608619439
พนักงานจ้างกองช่าง เทศบาลตำบลหลวงใต้ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ่อขยะ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3930 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1606893536.jpg

พนักงานจ้างกองช่าง เทศบาลตำบลหลวงใต้ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ่อขยะหมู่ 5 บ้านวังควายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.

 

1606893536
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกสำรวจบ่อขยะหมู่บ้าน http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3929 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1606893369.jpg

หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกสำรวจบ่อขยะหมู่บ้าน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

1606893369
ป๋าเวณีล่องสะเปาเมืองง้าวเงิน ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3925 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1604300973.jpg

กิจกรรมงานลอยกระทง "ป๋าเวณีล่องสะเปาเมืองง้าวเงิน ปี 2563"

1604300973
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลวงใต้ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3924 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1603081103.jpg

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลวงใต้ ลงพื้นที่ดับไฟบ้านแม่พร้าว ต.บ้านหวด วันที่16 ตุลาคม 2563 เวลา 04.00 น.

1603081103
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3923 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1602571980.jpg

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

-กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.15 น. ณ บริเวณลำห้วยหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ 19 (แม่โป่ง) บ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว

1602571980
อบรมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้ง สท./ผู้บริหาร http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3921 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1601024250.jpg

วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ 2563 :เข้าร่วมอบรมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้ง สท./ผู้บริหาร

1601024250
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหลวงใต้ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3919 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1597820605.jpg

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหลวงใต้

1597820605