เทศบาลตำบลหลวงใต้ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59 Thu, 19 Jul 2018 09:55:06 ขอแสดงความยินดีกับบริหารกิจการประปาระบบบาดาลบ้านดง หมู่7 ตำบลหลวงใต้ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับรองคุณภาพน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถบริโภคได้ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3787 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1531968906.jpg

ขอแสดงความยินดีกับบริหารกิจการประปาระบบบาดาลบ้านดง หมู่7 ตำบลหลวงใต้ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับรองคุณภาพน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถบริโภคได้

1531968906
การแข่งขันกีฬาต้ายาเสพติดตำบลหลวงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3786 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1521604180.jpg

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหลวงใต้

1521604180
27-10-59 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=22 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1482142583.jpg

27-10-59

1482142583
18-10-59 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=21 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1482142400.jpg

18-10-59

1482142400