เทศบาลตำบลหลวงใต้ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59 Fri, 05 Jul 2019 09:33:33 กสต.หลวงใต้ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน กสต.หลวงใต้ ในวันอังคารที่ 7 พ.ค.2562 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3813 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1557456652.jpg

กสต.หลวงใต้ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน กสต.หลวงใต้ ในวันอังคารที่ 7 พ.ค.2562

 

1557456652
โครงการวันเทศบาล และโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุตำบลหลวงใต้ วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3811 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1556092940.jpg

เทศบาลตำบลหลวงใต้ จัดโครงการบูรณาการ 2 โครงการ เนื่องในวันเทศบาล วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

1556092940
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนทรายนอน ประจำปี 2562 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3805 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1553062143.jpg

วัดม่อนทรายนอน ร่วมกับเทศบาลตำบลหลวงใต้ จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนทรายนอน ประจำปี 2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

1553062143
กิจกรรม "รักเธออำเภองาว Big Cleaning Day...Ngao" ปีที่ 11 14 กุมภาพันธ์ 2562 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3802 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1550128447.jpg

เทศบาลตำบลหลวงใต้ เข้าร่วมกิจกรรม  "รักเธออำเภองาว Big Cleaning Day...Ngao" 14 กุมภาพันธ์ 2562 

1550128447
กิจกรรมโครงการ “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3801 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1548300655.jpg

กิจกรรมโครงการ “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  23 มกราคม 2562  

1548300655
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3800 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1547286758.jpg

เทศบาลตำบลหลวงใต้ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 

1547286758
กิจกรรมงานวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสุ่ม ม.5 ตำบลหลวงใต้ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3799 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1547186840.jpg

      กิจกรรมงานวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสุ่ม ม.5 ตำบลหลวงใต้ วันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 2562

1547186840
กิจกรรมเพื่อเริ่มต้นแผนปฏิบัติ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3797 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1547013767.jpg

เทศบาลตำบลหลวงใต้ จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ในโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

1547013767
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหลวงใต้ วันที่ 26 ธ.ค.2561 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3794 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1545874249.jpg

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหลวงใต้  เมื่อวันพุธที่ 26 ธ.ค.2561

1545874249
"กิจกรรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อาสาต้านคอร์รัปชั่น" 17 ธ.ค. 2561 ณ โรงเรียนบ้านหลวงใต้ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3793 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1545392367.jpg

        เทศบาลตำบลหลวงใต้ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนตำบลหลวงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

1545392367