เทศบาลตำบลหลวงใต้ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลวงใต้ Wed, 12 Jan 2022 11:20:39 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตั้งด่านเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2565 เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4023 เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1641185608.jpg

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตั้งด่านเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2565

1641185608
งานสาธารณสุขพร้อมด้วยพนักงานจัดเก็บรายได้ออกบริการแจกถุงขยะและเก็บค่าบริการขยะหมู่ 8 เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4018 เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1635737325.jpg

งานสาธารณสุขพร้อมด้วยพนักงานจัดเก็บรายได้ออกบริการแจกถุงขยะและเก็บค่าบริการขยะหมู่ 8

1635737325
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางร่วมกับบ้านวังควาย และเทศบาล ดำเนินกิจกรรมคัดแยกองค์ประกอบขยะของหมู่บ้านวังควาย เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4015 เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1634626971.jpg

ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมกับบ้านวังควาย และเทศบาล ดำเนินกิจกรรมคัดแยกองค์ประกอบขยะของหมู่บ้านวังควาย โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างขยะจำนวน 100 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อทำการคัดแยกแล้ว พบว่าประกอบด้วยขยะอินทรีย์เป็นจำนวนมากถึง 58% รองลงมาเป็นขยะทั่วไป 33% และขยะรีไซเคิล 9%

1634626971
กิจกรรมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4000 เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1631606527.jpg

กิจกรรมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 14 กันยายน 2564

เวลา 09.30-12.00 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหลวงงใต้ อ.งาว จังหวัดลำปาง

1631606527
นายกเทศมนตรีฯเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=3994 เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1628496051.jpg

นายกเทศมนตรีฯเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง

1628496051
พนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าทำความสะอาดพื้นที่กักตัวโควิด เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=3993 เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1628495873.jpg

พนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าทำความสะอาดพื้นที่กักตัวโควิด-19 

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.

1628495873
นายกเทศมนตรีฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลวงใต้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัวโควิด เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=3992 เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1628130495.jpg

นายกเทศมนตรีฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัวโควิด

1628130495
กิจกรรมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=3985 เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1625716542.jpg

กิจกรรมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 

1625716542
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค 2564 เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=3980 เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1622177958.jpg

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 28 พ.ค 2564

1622177958
งานสาธารณสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รพสต.น้ำจำออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีควัคซีนโควิด-19 เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=3978 เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1621584629.jpg

งานสาธารณสุขและรถประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหลวงใต้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รพสต.น้ำจำออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีควัคซีนโควิด-19ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

1621584629