ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิภาภัทร มังแก้ว
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : นักจัดการงานทั่วไป