ชื่อ - นามสกุล :นายสาธิต กาแก้ว
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลหลวงใต้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0898521463
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :