หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมเพื่อเริ่มต้นแผนปฏิบัติ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง
โดย : kanung22
อ่าน : 155
พุธ ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

         เทศบาลตำบลหลวงใต้ จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ในโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และเดินรณรงค์เพื่อแสดงถึงการเริ่มต้นปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปรณรงค์ในแต่ละหมู่บ้านต่อไป