หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖)
โดย : kanung22
อ่าน : 93
อาทิตย์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/001/T_0001.PDF