หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลหลวงใต้ ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย ซึ่งดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ร่วมกับผู้สูงอายุ โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลวงใต้ และเทศบาลตำบลหลวงใต้
โดย : kikwilaivan
อ่าน : 39
จันทร์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
พิมพ์