:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหลวงใต้ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-261396 โทรสาร 054-261352 อีเมล์ : luangtai.ngao1@gmail.com

ชื่อ: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี 2565

วันที่ลงประกาศ: 25 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี 2565 เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


img

purchases_file_140_38_42_629.jpg
purchases_file_140_38_42_632.jpg