เทศบาลตำบลหลวงใต้
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างและทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนการพัฒนาตามยุทธศาตร์
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
blog
video
Q&A/รับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
Username
Password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกทั้งหมด 19 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
 

แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click ดูประวัติ
Click ดูประวัติ
Click ดูประวัติ
Click ดูประวัติ
นายษรัญพัชท์ แพงแซง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางชลนภา ตุทานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายภูเบธ มานะสุคนธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาววิลาภิส แก้วคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางอัมพร มงคลรัตน์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนลินพรรณ จันผา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวฑีฆาวดี วงค์ไพศาลฤทธิ์
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสมบัติ รุ่งเรือง
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรินทร์ อุบล
ครู
Click ดูประวัติ
จ.ส.อ.ประพันธ์ สุทธิสินธุ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นางณัชนันทร์ คำก้อแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นายนครินทร์ ปิตุภาค
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา
Click ดูประวัติ
นายบัญชา ชาวสวน
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นางสมคิด สืบจิตต์
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นายเกริกฤทธิ์ ต๊ะปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ เทพา
พนักงานจ้างทำสวน
Click ดูประวัติ
นางวิภาณี ใจจิตต์
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาววิไลวรรณ ต่อกัน
พนักงานจ้างเหมา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สมาชิกสภาเทศบาล
3 : หัวหน้าส่วนราชการ
4 : สำนักปลัด
5 : กองคลัง
6 : กองช่าง