เทศบาลตำบลหลวงใต้ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลวงใต้ Thu, 11 May 2023 13:53:56 ขั้นตอนลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ThaID เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4208 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1683788034.jpg

                

1683788034
ปฏิบัติหน้าที่ เข้าไปทำการควบคุมไฟป่า เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4207 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1683531413.jpg

                

1683531413
ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงราธิวาสราชนครินทร์ เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4206 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1683531337.jpg

             

1683531337
พิธีรับพระราชทานพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4205 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1683531264.jpg

                    

1683531264
ประชาสัมพันธ์ คู่มือให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4204 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/images/icon/Apps.png

                    

1683519121
ประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4203 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1682407491.jpg

            

1682407491
วันเทศบาล ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4202 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1682407442.jpg

            

1682407442
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4201 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1682062972.jpg

           

1682062972
งานประเพณีตุงซาววา ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4200 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1681967196.jpg

         

1681967196
ภาพงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4199 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1681967149.jpg

            

1681967149