[ seo98824 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
seo 98824
ชื่อเล่น : 
ชมพู่
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
28/5/2540
อายุ : 
25
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
[email protected]  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
พนักงานบัญชี/การเงิน
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา