ชื่อ - นามสกุล :นายสาธิต กาแก้ว
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลหลวงใต้
หน้าที่หลัก :054-261396 ต่อ 1003
ที่อยู่ :
Telephone :0898521463
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :